Categories
Az új teológia leleplezése

Levelek a gyülekezeteknek – M.L. Andreasen

  Az első levél  A megtestesülés: Jézus fel lett mentve? Az “inkarnáció” szó két latin szóból származik: “in carnis”, ami azt jelenti: “a testben” vagy “az emberi testben”. Teológiai kifejezéssel azt jelenti, hogy “Jézus emberi formát és természetet vett fel, amikor Isten Fiaként fogant meg.” Ebben az értelemben használta János apostol ezt a szót, amikor […]

Categories
Az új teológia leleplezése

A második levél – hamisítási kísérletek

A második levél – hamisítási kísérletek 1957 nyarának elején kezemben tartottam – gondolom gondviselésszerűen – a White Intézet Kuratóriumának (White Board of Trustees) májusi jegyzőkönyvének másolatát. Azok számára, akik nem ismerik ezt a bizottságot, elmondom, hogy ez egy kis bizottság, amelynek feladata Ellen White összes levelének, kéziratának és könyvének őrzése. Az egyházi tisztviselőkkel egyeztetve a […]

Categories
Az új teológia leleplezése

A harmadik levél – Ellen White semmibevétele

A harmadik levél  Ellen White semmibevétele Évekkel ezelőtt Minnesota északi részén utazva egy hétvégét töltöttem egy kisvárosban, ahol vasárnap nem közlekedett a vonat, és nem voltak autóbuszok. Nem szeretem a tétlenséget, ezért elhatároztam, hogy beszédet tartok a városházán. Kitettem egy kézzel írt hirdetést, amelyen az állt, hogy délután beszélnék a hetednapi adventistákról. Bevallom, talán inkább […]

Categories
Az új teológia leleplezése

A negyedik levél – Összegzés

  A negyedik levél          Összegzés A dokumentumokban és levelekben, amelyeket küldtem időről időre arról, hogy vezetőink komolyan eltértek a hittől, én szigorúan betartottam, amit Máté 18:15-17-ben Krisztus tanácsol. Jézus itt azt mondja, hogy ha nézeteltérések merülnek fel a testvérek között, “fedd meg őt négyszemközt. Ha nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy […]

Categories
Az új teológia leleplezése

Ötödik levél – Miért nem volt meghallgatás?

  Ötödik levél – Miért nem volt meghallgatás? Egyik előző levelemben írtam arról, hogy 1957 májusában birtokomba került a White Intézet Bizottságának egyik titkosnak minősített hivatalos jegyzőkönyve. Ebből kiderült, hogy megpróbálták hamisítani a Bizonyságtételeket. Néhány kötetbe egy kevés megjegyzést és magyarázatot akartak beilleszteni, azt a benyomást keltve, hogy Ellen White egyetértett a „Ministry” újságban és […]

Categories
Az új teológia leleplezése

Hatodik levél – Az engesztelés

  Hatodik levél – Az engesztelés Az, aki komolyan tanulmányozza az engesztelést, valószínűleg meglepődik a Prófétaság Lelkének tanulmányozása közben, amikor két látszólag ellentmondásos kijelentéshalmazt talál az engesztelésről. Megtalálja azt a kijelentést, mely szerint Krisztus „feláldozta magát a kereszten, és teljes engesztelést szerzett az emberek bűneiért”. (Signs of the Times, 1899. június 28.) Azt is megtudja, […]

Categories
Az új teológia leleplezése

Isten jelleme és az utolsó generáció

Miért vár Jézus? -Dr. Norman McNulty Isten kockázatban – Dennis Priebe Az emberi és az isteni természet egybeolvadása – Larry Kirkpatric Az utolsó napok lélekmentői – Dr. Norman McNulty Új könyvek, régi tévedés – Larry Kirkpatric lelkész

Categories
3 angyal

A Nagy Küzdelem témája 1 rész

  Miért van szükségünk a Nagy Küzdelem paradigmájára?  By: Herbert E. Douglass Talán egyik téma sem annyira fontos jelen pillanatban az Adventista Egyházban, mint annak átfogó bemutatása, amit az adventisták “nagy küzdelem témája” alatt értenek. Mit értünk általában a “nagy küzdelem” alatt? A válaszok sokrétűek: 1) A nagy küzdelem a könyvsorozat utolsó könyve. 2) A […]

Categories
3 angyal

A Nagy Küzdelem témája 2 rész

  Az engesztelés megértése By: Herbert E. Douglass A Nagy küzdelem témájának másik “ága”, – amely Krisztus emberré válásának okait tisztázza – az engesztelés témájának jobb megértése.    Az Isten jelleméről és céljairól szóló korlátozott gondolatok az engesztelésről szóló korlátozott gondolatokhoz vezetnek. A keresztény történelem folyamán monumentális érvek láttak napvilágot, mert a viták résztvevői nem értették […]

Categories
1888

A mi Istenünk emésztő tűz

A mi Istenünk emésztő tűz Alonzo Trevier Jones prédikációja, a Review and Herald-ban 1899. február 7-én publikálva. Az Úr jön. Ő nagy hatalommal és dicsőséggel jön. „A mi Istenünk emésztő tűz.” Nem kell szólnom a jelekről és az idő teljességéről, mert „igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a […]