Categories
3 angyal

A hármas angyali üzenet – Bevezető

  A hármas angyali üzenet – Bevezető By: Paul Bucur Szolgálata kezdetén Krisztus kiűzte a templomból azokat, akik szentségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Miközben Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe, a nép „Hozsannát” kiáltott, idézve a 118. Zsoltár 25. versének első szavait, melyek így hangzanak: „Oh Uram, könyörgünk segíts most”. A templomhoz érve Jézus meglátta a színpadot, […]

Categories
3 angyal

2. Az örökkévaló evangélium

  2. Az örökkévaló evangélium „És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette […]

Categories
3 angyal

3. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget A Jelenések 14. fejezet első angyala az örökkévaló evangélium bemutatását a következő szavakkal kezdte: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget”. Ebben az epizódban megtudjuk, hogy ez a buzdítás miért része annak az evangéliumnak, amelyet az angyal hangos szóval hirdet a föld lakosainak „minden nemzetségnek és ágazatnak, és […]

Categories
3 angyal

4. Elérkezett az ítélet órája

  Elérkezett az ítélet órája   Tanulmányunk előző részeiben értelmeztük, hogy az első angyal üzenete Krisztust mutatja be. Az örökkévaló evangélium, melyet az angyal hirdet a föld lakosainak, nem lehet más, mint Megváltónk, és az üdvösségünkért végzett munkájának a bemutatása. A mostani tanulmányunk célja az, hogy meglássuk, milyen kapcsolat létezik az angyal által hirdetett ítélet […]

Categories
3 angyal Uncategorized

5. Istentisztelet, a Teremtő és a szombat

  Istentisztelet, a Teremtő és a szombat   Az egyház és a világ akkor kapta az első angyali üzenetet, amikor Isten ítélete azon a ponton volt, hogy elkezdődik. Az elmúlt évszázadokban az emberek az eljövendő ítéletről beszéltek, egy napról, amikor Isten megítéli a világot, de az első angyal üzenetében az ítélet eljött. „Féljétek az Istent […]

Categories
3 angyal

6. Leomlott Babilon

Leomlott Babilon 1840-ben a Jelenések könyve 14. fejezetében levő első angyal üzenetét a millerita mozgalom hirdette. Noha nem értették teljes mértékben, mégis az üzenet egy nép felemelkedéséért munkálkodott, amely elfogadja az örökkévaló evangéliumot, és készen áll az ítélet órájára. Az emberek többsége nem fogadta el az üzenetet, vagyis, amit akkor értettek belőle, és a nagy […]

Categories
3 angyal

7. A hit általi megigazulás

  A hit általi megigazulás   Nyilvános szolgálatának elején Jézus megtisztította a jeruzsálemi templomot. Missziója végén ismét megtisztította azt. Ezáltal felhívta a figyelmet az ott történt dolgokra, melyek megszomorították és meggyalázták Istent. A templom megtisztításának azonban volt egy másodlagos célja is. Ami a vallási vezetők engedélyével és bátorításával történt a templomban, az valójában annak a […]

Categories
3 angyal

A Nagy Küzdelem témája 1 rész

  Miért van szükségünk a Nagy Küzdelem paradigmájára?  By: Herbert E. Douglass Talán egyik téma sem annyira fontos jelen pillanatban az Adventista Egyházban, mint annak átfogó bemutatása, amit az adventisták “nagy küzdelem témája” alatt értenek. Mit értünk általában a “nagy küzdelem” alatt? A válaszok sokrétűek: 1) A nagy küzdelem a könyvsorozat utolsó könyve. 2) A […]

Categories
3 angyal

A Nagy Küzdelem témája 2 rész

  Az engesztelés megértése By: Herbert E. Douglass A Nagy küzdelem témájának másik “ága”, – amely Krisztus emberré válásának okait tisztázza – az engesztelés témájának jobb megértése.    Az Isten jelleméről és céljairól szóló korlátozott gondolatok az engesztelésről szóló korlátozott gondolatokhoz vezetnek. A keresztény történelem folyamán monumentális érvek láttak napvilágot, mert a viták résztvevői nem értették […]