Categories
Hírek

Levelek a gyülekezeteknek

„1956 őszének egyik reggelén a szokásos módon M.L. Andreasen újra odaszentelte életét Megváltójának, Akit több mint 60 éve szolgált. Miután ezt megtette, nem is sejtette, hogy az a négy oldal, amit azon a napon olvas – Donald Barnhouse egyik újrapublikált cikke az «Eternity» újságban – egy sor olyan reakciót fog kiváltani belőle, mely tovább fog […]

Categories
Hírek

Az örömhír

A könyv Pál apostol a Galatabeliekhez írt levelének tanulmányozásával foglalkozik. „Hagyni, hogy a levél beszéljen a maga nevében. Semmi sem helyettesítheti a Szentírást. Ha mindenki imádsággal és komolysággal tanulmányozná a Bibliát, minden szóra nagyon odafigyelve, és úgy fogadná, mint amely közvetlenül Istentől származik, akkor nem lenne szükség egyetlen vallásos könyvre sem. Minden írásnak egyetlen célja […]

Categories
1888

A harmadik angyal üzenete. Mi is az?

Szerző: Alonzo Trévier Jones Folyóirat: Review and Herald Megjelenés dátuma: 1900.01.30 Eljött Isten ítéletének órája. Ez a tény képezi a háromrészes üzenetnek az alapját, amely a harmadik angyal teljes üzenetét alkotja. A harmadik angyal üzenete tehát az ítélet üzenete. Ez a tény már be lett mutatva bizonyos mértékig, és egyre inkább látható lesz, ahogy haladunk […]

Categories
1888

A harmadik angyal üzenete. Melyik az?

Szerző: Alonzo Trévier Jones Folyóirat: Review and Herald Megjelenés dátuma: 1900.01.23. A harmadik angyal üzenete – ez a háromrészes üzenet – minden tekintetben jelenvaló igazság. És ha magának az üzenetnek a szavaiban olvassuk azt, hogy ezt az üzenetet annak figyelembevételével küldi, hogy „eljött” Isten ítéletének órája, és amikor eljön az ideje, hogy ez az üzenet […]

Categories
1888

A harmadik angyal üzenete – mi is ez, lélekben és igazságban – 2

Szerző: Alonzo Trévier Jones Folyóirat: Review and Herald Megjelenés dátuma: 1900.1.16 Mindaz, ami e háromrészes üzenet által tétetik, annak figyelembevételével tétetik, hogy „eljött” az Isten „ítéletének órája”. Következésképpen a harmadik angyal üzenetének fő célja az, hogy felkészítse a világot az ítéletre: felkészítse mindazokat, akik elfogadják az üzenetet, hogy megálljanak az ítéletkor, és hogy éretté tegye […]

Categories
1888

A harmadik angyal üzenete – mi is ez, lélekben és igazságban?

Szerző: Alonzo Trévier Jones Folyóirat: Review and Herald Megjelenés dátuma: 1900.01.09 Láttuk, hogy szóban, formában és elrendezésben a harmadik angyal üzenete egy nagy hármas üzenet, amely megérleli a termést a világ végezetére, és egy népet készít fel az Úr számára. Most pedig azt fogjuk tanulmányozni, hogy mit is jelent ez az üzenet lélekben és igazságban. […]

Categories
Hírek

Alonzo T. Jones „Az 1889-es Kansasi sátoros tábor” című könyve megjelent nyomtatott formában is. A könyv 152 oldalas, A5-ös formátumú. A könyv megrendelhető a jelenvalo.igazsag@gmail.com email címen, ahol írjátok le a megvásárolni kívánt könyvmennyiséget, nevet, pontos címet. A könyv postai úton kerül a vásárlóhoz.

Categories
1888

A harmadik angyal üzenete: mi is az?

A harmadik angyal üzenete: mi is az? Szerző: Alonzo Trévier Jones Folyóirat: Review and Herald Megjelenés időpontja: 1900. január 2. „A harmadik angyal üzenete” kifejezés a Jelenések könyvének 14. fejezetében szereplő azon üzenetre utal, amelyet a harmadik angyal hordoz, követve két másik olyan angyalt, amelyeknek szintén egy-egy üzenetük van. E három angyal üzenete összefonódik, a […]

Categories
Hírek

Dennis Priebe „Szemtől szemben az igazi evangéliummal” című könyve megjelent nyomtatott formában is. A könyv 75 oldalas, A5-ös formátumú. Ára 500 Ft + postaköltség. A könyv megrendelhető a jelenvalo.igazsag@gmail.com email címen, ahol írjátok le a megvásárolni kívánt könyvmennyiséget, nevet, pontos címet. A könyv postai úton kerül a vásárlóhoz.

Categories
Hírek

Ellet Joseph Waggoner “Krisztus és az Ő igazsága” könyvrendelés

Ellet Joseph Waggoner „Krisztus és az Ő igazsága” című könyve megjelent nyomtatott formában is. A könyv 60 oldalas, A5-ös formátumú. Ára 400 Ft + postaköltség. A könyv megrendelhető a jelenvalo.igazsag@gmail.com email címen, ahol írjátok le a megvásárolni kívánt könyvmennyiséget, nevet, pontos címet. A könyv postai úton kerül a vásárlóhoz.