Categories
1888

A harmadik angyal üzenete. Melyik az?

Szerző: Alonzo Trévier Jones

Folyóirat: Review and Herald

Megjelenés dátuma: 1900.01.23.

A harmadik angyal üzenete – ez a háromrészes üzenet – minden tekintetben jelenvaló igazság. És ha magának az üzenetnek a szavaiban olvassuk azt, hogy ezt az üzenetet annak figyelembevételével küldi, hogy „eljött” Isten ítéletének órája, és amikor eljön az ideje, hogy ez az üzenet elhangozzék, akkor az üzenet teljes jelenvaló igazság lesz annak elhívésére, hogy „eljött az Ő ítéletének órája” igazságban.

Valóban, az a tény, hogy ez az üzenet küldetett, önmagában hordja annak bizonyságát, hogy eljött az Ő ítéletének órája, mert Isten egyetlen üzenetet sem küld idő előtt. Ezért, valahányszor ez az üzenet hangos szóval hirdettetik a világnak, abban a pillanatban igaz lesz, hogy eljött az Isten ítéletének órája. És az üzenet igéje, amely kijelenti ezt, csak tudomásra hozza azt a tényt, hogy eljött az Ő ítéletének órája. Aki hiszi az üzenetet, elhiszi ezt; el kell hinnie ezt azért, hogy elhiggye az üzenetet, mert maga az üzenetnek a szava, amit állítólag hisz, mondja, hogy így van. És ugyanúgy, amennyire biztosan hiszi ezt, úgy be fog lépni óráról órára Isten ítéletére, és aláveti magát az ítélet minden vizsgálatának.

Az üzenetnek el kell jutnia most a világba. Az üzenet a világnak adatik. Így volt ez évek óta. Következésképpen, a tény, hogy eljött Isten ítéletének órája, már évek óta, és most is, jelenvaló igazság. Emberek ezrei vallják, hogy hiszik az üzenetet. Emberek ezrei már évek óta állítják, hogy hiszik ezt az üzenetet. Tehát az elv az, hogy az üzenet egész népe óráról órára belépett Isten ítéletébe, és pont ahogy megszakítás nélkül élnek, megszakítás nélkül alávetik magukat az ítélet minden vizsgálatának. Ők tudják, hogy esetükben, mindenkinek egyénenként, az élők feletti ítélet megkezdődött, mert ők életben vannak. Számukra már elhangzott Isten üzenete, miszerint „eljött az Ő ítéletének órája”. Ők elfogadták ezt az üzenetet, és a kapott üzenet mértékében, ítélet elé kerültek, következésképpen ők folyamatosan e megdöbbentő tény jelenlétében élnek. Ezt követően ismételten elmondjuk, hogy számukra nem lehet helye olyan kérdéseknek, mint például: „megkezdődött-e az élők feletti ítélet”.

Ha vannak olyan emberek, akik azt állítják, hogy hiszik ezt az üzenetet, és mégis úgy élnek, ahogy nem élnének, ha tudnák, hogy eljött az ítélet, és akik megreformálnák az életüket, ha tudnák, hogy az élők feletti ítélet eljött, de akik nem vinnék végbe ezt a reformot, ha biztosak lennének abban, hogy az ítélet nem jött el, akkor számukra mi értelme van még az üzenetnek, miszerint az élők ítélete megkezdődött, még ha személyesen is küldték volna nekik közvetlenül a mennyből? Ilyen esetben bármely keresett vagy véghezvitt változásnak sem lenne semmi haszna. Ezek az emberek nem lennének jobban felkészülve az ítélet határozatára, mint amikor semmit sem hallanak róla. Az egyetlen megvalósított változás egy ilyen életben csak a következményektől való félelem miatt lenne, nem az igazság iránti szeretetből. Következésképpen teljesen természetes, hogy ilyen esetben az ige nem lehet: „Aki feddhetetlen, legyen feddhetetlen ezután is”, mert ő nem feddhetetlen, hiányzik a feddhetetlenség iránti szeretet az ő szívéből. Ezt bizonyítja az a tény, hogy ezen ítéletről szóló üzenet hirdetése mellett úgy élt, hogy nem törődött az ítélettel. Életében rossz dolgokat ápolt – olyan dolgokat, amelyekről tudta, hogy nem mehetnek át az ítéleten -, és addig műveli őket, amíg az a szörnyű szó, miszerint az ítélet elérkezett hozzá, elérkezik személyesen hozzá. Akkor hirtelen, és csak azért, hogy átmenjen az ítéleten, és hogy elkerülje a rossz dolgok következményeit, amelyeket ápolt megvetve az igazságot, nagy reformba kezd a saját életében!

De semmi ilyesmi nem kerül Isten ítélete elé. Bárki, aki igazságban megy át Isten ítéletén, csak azért teszi, mert „szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot”, függetlenül attól, hogy megkezdődött-e rajta az ítélet vagy sem. Szereti az igazságot, mert igazság az, és gyűlöli a gonoszságot, mert gonoszság az. Már nem fogja életében a gonoszságot ápolni, függetlenül attól, hogy az ítélet ezer év múlva lesz, vagy egy perc múlva.

Következésképpen, mindazok számára, akik állítják, hogy hisznek a harmadik angyal üzenetében, vagy valamelyik hetednapi adventista számára nincs helye annak a kérdésnek, hogy megkezdődött-e az élők feletti ítélet. Bárki, aki valóban hiszi a harmadik angyal üzenetét, és minden igazi hetednapi adventista tudja, mert Isten Igéje hirdeti, és évek óta hirdette, hogy „eljött az Ő ítéletének órája”. Az ítélet itt van: ez egy jelenvaló dolog, amely olyan biztos, mint az, hogy a világ itt van. Ennek tudatában minden igazi hetednapi adventista ennek megfelelően él: az életében az ítélet elé áll, óráról órára az ítélőszék elé helyezi magát, mert „eljött az Ő ítéletének órája”. Annak, aki valóban hiszi a harmadik angyal üzenetét, ez egyértelmű tény – ez élő igazság.

Másképp hogyan is hirdethetné ezt az üzenetet a világnak? Tudná-e az igazság hatalmával hirdetni másnak, hogy „eljött” Isten ítéletének órája, amikor ő maga egyáltalán nem hiszi, hogy „eljött”, hanem csak abban hisz, hogy jönni fog? Ki ne hinné a világon, hogy Isten ítélete eljön? De a harmadik angyal üzenete nem arról szól, hogy az ítélet el fog jönni, hanem arról, hogy éppen ebben a pillanatban „eljött az Ő ítéletének órája”.

Mivel ez az ítélet kihirdetése csak a már létező állapotnak az elismerése és kijelentése – gyakorlatilag azonnali határozat – a következtetés az, hogy a megrázó határozatra való felkészülés eszközeinek olyanoknak kell lenniük, amelyek befolyásolhatják ezt a felkészülést, szintén azonnal. És pontosan ezt a biztosítékot kínálja az Úr a harmadik angyal fenséges és dicsőséges üzenetében; mert az üzenet magában hordozza „az örökkévaló evangéliumot, hogy a föld lakosainak hirdesse, minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek”. Ez az örökkévaló evangélium „Isten ereje minden hívő üdvösségére”. „Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe.” És mindazok, akik így igazzá tétetnek, feddhetetlenül élnek, mert „hitből élnek”. Istennek ezen ereje teremtő, következésképpen azonnali a cselekvésben. Minden lélek, aki szereti és vágyik az igazságra, a gonoszságot gyűlöli, és meg akar szabadulni tőle, aki meghallja az örökkévaló evangélium üzenetét, amely hirdeti, hogy eljött Isten ítéletének órája, és bemegy az ítéletre még ebben az órában, azt felkészíthetik az ítéletre ezen örökkévaló evangélium által. És miközben az ítélet jelenlétében van, alávetvén magát minden vizsgálatának, és erősen kapaszkodván az örökkévaló evangéliumban – megmentő erejében és az általa felfedett igazságban -, készen áll az ítélet válságára az „óra” bármely pillanatában, mert amikor elérkezik a kritikus pillanat, amikor az ő neve következik, ő igaz „Isten hatalma” és igazsága által, amelyet az az evangélium adott neki. És a Bíró nagy örömmel kihirdeti ezeket a vidám szavakat: „Legyen igaz ezután is.”

Ez a harmadik angyal üzenete, Lélekben és igazságban. Ezért a hit általi megigazulás „valóban a harmadik angyal üzenete.” Istennek eme üzenete kijelenti, hogy „eljött az Ő ítéletének órája.” Te hiszed ezt?