Categories
Hírek

Az örömhír

A könyv Pál apostol a Galatabeliekhez írt levelének tanulmányozásával foglalkozik. „Hagyni, hogy a levél beszéljen a maga nevében. Semmi sem helyettesítheti a Szentírást. Ha mindenki imádsággal és komolysággal tanulmányozná a Bibliát, minden szóra nagyon odafigyelve, és úgy fogadná, mint amely közvetlenül Istentől származik, akkor nem lenne szükség egyetlen vallásos könyvre sem. Minden írásnak egyetlen célja kellene legyen, éspedig az, hogy közvetlenebb módon irányítsa a figyelmet a Szentírás szavaira. Mindaz, ami bármely ember gondolataival helyettesíti a Bibliát, azt eredményezve, hogy az emberek elégedettek legyenek a Biblia tanulmányozása nélkül, az rosszabb a haszontalannál. Ezek a szavak komolyan buzdítsák arra az olvasót, hogy mindenekelőtt szorgalommal és gondossággal tanulmányozza a Szentírás szövegét. Így a Szentírás bármely hivatkozása a megalapozott ismeretekre való hivatkozás lesz. Segítsen az Úr, hogy az Ige tanulmányozásához nyújtott ezen jelentéktelen segítség által tegyen minden olvasót az egész Szentírásnak jobb ismerőjévé, amelyből üdvösséghez vezető bölcsességet meríthet.

 

  1. J. Waggoner